32 305 62 61
kontakt@cmnikiszowiec.pl
Umów konsultację

Irena Handy

Jestem psychologiem, certyfikowanym asystentem psychodramy oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłam Śląską Szkołę Psychoterapii – całościowy czteroletni kurs psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenie w zakresie psychodramy atestowane przez Europejski Instytut Psychodramy. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz kurs z podstaw diagnozy neuropsychologicznej.

Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nieustannie doskonalę swoje umiejętności i podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach dotyczących szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, poddaję swoją pracę terapeutyczną „superwizji”. Pracuję integrując różne podejścia psychoterapeutyczne, m.in. psychodynamiczne, psychodramatyczne i inne.

Doświadczenie zdobywałam odbywając staż w szkole z dziećmi i rodzicami, jak również w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Rehabilitacji oraz jako konsultant w Szpitalu Miejskim Zakonu Bonifratrów (praca z osobami w kryzysie i żałobie).

Wiele lat związana byłam z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, gdzie pomagałam osobom dorosłym w przezwyciężaniu kryzysów i trudności życiowych, pragnących zmiany, rozwoju i poprawy jakości swojego życia. Jako interwent kryzysowy udzielałam pomocy i wsparcia osobom w ciężkich traumatycznych sytuacjach życiowych oraz byłam w zespole Kuratorskiej Służby Sądowej, gdzie pełniłam funkcję kuratora sądowego. Na co dzień pracuję na Oddziale Psychiatrii Ogólnej i Poradni Zdrowia Psychicznego, zdobywając i wykorzystując swoje doświadczenie w diagnozie psychologicznej. Wykonywana praca pozwala mi podchodzić z otwartością i empatią do pacjenta doświadczającego różnego rodzaju trudności.

Pracowałam z osobami niepełnosprawnymi oraz doświadczającymi różnego rodzaju trudności osobistych, w relacjach z innymi, a także z młodzieżą i ich rodzinami.

Zainteresowania zawodowe

 • Psychoterapia dorosłych i młodzieży:
  psychoterapia indywidualna,
  psychoterapia grupowa
 • Psychoterapia par/małżeństw:
  interwencja kryzysowa,
  pomoc psychologiczna,
  psychoedukacja
 • Diagnoza psychologiczna oraz ocena właściwości psychologicznych pacjenta i jego funkcjonowania w wybranym zakresie
 • Kryzysy:
  życiowy/ zawodowy/ emocjonalny/ w związku
 • Radzenie sobie w chorobie somatycznej:
  zaburzenia nastroju,
  depresja,
  zaburzenia lękowe,
  niska samoocena,
  przemoc,
  choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia i psychozy
 • Metoda leczenia lub wspomagania leczenia zaburzeń psychicznych oraz trudności w codziennym funkcjonowaniu
 • Psychoterapia zaburzeń seksualnych
 • Konsultacje i wsparcie psychologiczne
 • Ocena stanu psychicznego pacjenta i wybór najlepszej formy pomoc:
  diagnoza i określenie aktualnych trudności,
  pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu,
  wsparcie dla rodzin i osób bliskich pacjentom,
  psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne

Oferuję pomoc osobom przeżywającym różnego rodzaju problemy emocjonalne, zaburzenia nastroju, depresję, stany lękowe, a także doświadczającymi różnych trudności życiowych np. utraty bliskiej osoby, choroby czy traumatycznych zdarzeń. Oferuję pomoc i leczenie osobom z zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia lękowe, inne trudności emocjonalne), zaburzeniami osobowości, zaburzeniami adaptacyjnymi (np. w wyniku doświadczenia nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu, utraty bliskiej osoby, niepomyślnej diagnozy, traumatycznego zdarzenia, niepełnosprawności itp.), przeżywającymi kryzys w związku, doświadczającym przemocy, jak i stosującym przemoc, mającym trudność w kontrolowaniu emocji. Każdorazowo dostosowuję formę pomocy i pracy do zgłaszanej problematyki i potrzeb pacjenta. Ponad to oferuję pomoc osobom z zaburzeniami osobowości, osobom przeżywającym trudności w relacjach z innymi ludźmi, a także parom przeżywającym kryzys w związku.

Ważne jest dla mnie przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz indywidualne podejście do pacjenta.

Celem mojej pracy jest profesjonalna pomoc i wsparcie drugiego człowieka.