Kompleksowa opieka okołoperacyjna

Przygotowanie do zabiegu

Prehabilitacja

Prehabilitacja to jak najlepsze, wielokierunkowe przygotowanie pacjenta do leczenia, najczęściej operacyjnego (choć również na przykład onkologicznego) po to, by proces leczenia przebiegał jak najlepiej i by powrót do zdrowia oraz sprawności był jak najszybszy. Pojęcie to wciąż w Polsce jest bardzo mało popularne a brak odpowiedniego przygotowania przed zabiegiem może w sposób znaczący pogorszyć efekt końcowy. Pojęcie prehabilitacji obejmuje 4 podstawowe elementy.

  • Przygotowanie żywieniowe – stosowanie odpowiednio dobranej diety, w tym preparatów żywieniowych i suplementów celem wyrównania niedoborów żywieniowych, zwłaszcza u pacjentów niedożywionych i wyniszczonych.
  • Ćwiczenia fizyczne mające na celu poprawę wydolności fizycznej, ale też opanowanie podstawowych elementów usprawniania po zabiegu, jak odpowiedni tor oddechowy czy wstawanie z łóżka. Ten element jest bardzo istotny u pacjentów poddawanych zabiegom ortopedycznym, torakochirurgicznym czy rozległych zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej.
  • Wsparcie psychologiczne, którego główną rolą jest zmniejszenie lęku pacjenta, co nie tylko poprawia komfort, ale jest też ważnym elementem ułatwiającym przeprowadzenie samego zabiegu operacyjnego, jak również ogranicza ryzyko powikłań pooperacyjnych.
  • Rezygnacja z nałogów – bardzo istotna jest również rezygnacja z nałogów, szczególnie palenia papierosów, które stanowią jeden z najważniejszych czynników ryzyka powikłań pooperacyjnych, zarówno bezpośrednich (zapalenie płuc, zakażenie miejsca operowanego), jak i pośrednich (dłuższe pobyty szpitalne, większe ryzyko nieszczelności zespoleń w obrębie przewodu pokarmowego). Konsultacja przedoperacyjna mająca na celu poprawę stanu ogólnego obejmuje ocenę wagi i diety pacjenta, jego aktywności fizycznej oraz ocenę samopoczucia. Zlecone badania diagnostyczne pozwolą w odpowiedni sposób przygotować pacjenta do operacji, zostanie nakreślony plan przygotowania do operacji obejmujący przytoczone powyżej elementy prehabilitacji.

Opieka pozabiegowa

Kontrola pooperacyjna

W CMN zapewniamy naszym pacjentom kompleksową opiekę pozabiegową i pooperacyjną. Dla każdego pacjenta ustalony zostanie indywidualny plan wizyt kontrolnych. Oceniona zostanie rana pooperacyjna oraz zalecona właściwa opieka nad nią minimalizująca bliznę. W naszym centrum jest możliwość korekty blizn nowoczesnymi metodami w tym z użyciem laseroterapii. Istotne w procesie gojenia rany jest usunięcie szwów w odpowiednim czasie lub zastąpienie ich specjalnymi plastrami zbliżającymi brzegi rany. Omówione zostaną zalecenia co do diety oraz trybu życia. Kluczowa w dalszym postępowaniu jest ocena badania histopatologicznego wyciętych tkanek czy narządów oraz zaplanowanie odpowiedniego planu nadzoru onkologicznego. Ocenione zostaną efekty zabiegu oraz zostaną zaplanowane badania dodatkowe, szczególnie istotne w przypadku pacjentów onkologicznych.